Privacyverklaring

Quinta Olivia, gevestigd te Rua do Casal 399, Ruivos 4980-653 Ponte da Barca Portugal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact details:
Rua do Casal 399, Ruivos
4980-653 Ponte da Barca Portugal, +351 918 638 867
Stephan van der Klei is de functionaris voor gegevensbescherming bij Quinta Olivia. Hij is te bereiken via privacy@quintaolivia.com

Persoonlijke gegevens die we verwerken
Quinta Olivia verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u onze diensten gebruikt en / of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we verwerken:
– Voor-en achternaam
– Mobiel nummer
– E-mailadres
– Reisdocument nummer

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken
Onze website en / of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder toestemming van de ouders worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder uw toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via privacy@quintaolivia.com en wij zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken
Quinta Olivia verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
–  U informeren over uw verblijf bij Quinta Olivia

Geautomatiseerde besluitvorming
Quinta Olivia neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die (grote) gevolgen voor mensen kunnen hebben. Dit zijn beslissingen genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Quinta Olivia) daar tussenin zit. 

Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan
Quinta Olivia slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken. We gebruiken de volgende bewaarperiode voor de volgende persoonlijke gegevens: naam, mobiel nummer, e-mailadres, Reisdocument nummer en datum van het verblijf, zeven jaar om te voldoen aan de verplichte bewaartermijn van de Portugese belastingdienst.

Persoonlijke gegevens delen met derden
Quinta Olivia levert uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of soortgelijke technieken die we gebruiken
Quinta Olivia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw taalvoorkeuren. We kunnen onze website hiermee ook optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Quinta Olivia en u hebt recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die we in uw computerbestand hebben, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar privacy@quintaolivia.com. Om ervoor te zorgen dat de aanvraag voor toegang door u is gedaan, vragen wij u om een ​​kopie van uw ID te sturen met het verzoek. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Quinta Olivia wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Portugese autoriteit voor gegevensbescherming. Dit kan gedaan worden via de volgende link: https://www.cnpd.pt/bin/duvidas/queixas_frm.aspx.
Quinta Olivia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet veilig zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@quintaolivia.com.

Quinta Olivia heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen:
Software voor beveiliging en beschikbaarheid, zoals virusscanners, firewall en back-up.
TLS (voorheen SSL) We verzenden uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. U kunt dit zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk.